WYTRWAŁY - 2018-04-25 13:08:51

Po NWZA wybrano Rade nadzorcza spółki - 5 osób.
2 osoby reprezentujące akcjonariuszy założycieli
- 2 osoby  akcjonariuszki Rudnickiej
1 osoba - przedstawiciel UMIG Rawicz

W tym samym dniu (ponoć) doszło do zebrania nowej RN i ponoć wybrano prezesa spółki w osobie  P. Stanek-Jakubczak. pisze  z powątpieniem używając słowa ponoć albowiem nie była powiadomiona o spotkaniu w tym dniu całość składu osobowego RN.  Zatem uchwały podjęto w składzie 3 osobowym.  Stanowi to kolejne naruszenie statutu i regulaminu spółki. 
Nowo "wybrana" Prezeska wystąpiła z wnioskiem  o wpis do KRS składu RN i  zarzadu spółki.  Sprawdzałem w dniu dzisiejszym nie ukazała sie taka informacja   w KRS.

Zatem  sprawy spółki wyglądają następująco;
- nie są płacone  zależności z tytułu  spłaty zaciągniętych rat na budowę domów mieszkalnych wraz z odsetkami  tj . około 35 000 zł miesięcznie zadłużenie  zatem wynosi na dzień dzisiejszy 4 x 35 000 = 140 000 zł.
- nie są płacone faktury za energie elektryczna od 4 miesięcy
- nie są płacone rachunki za  energię cieplną  ( Rawicz )  4 x 7 500 = 30 000
- nie są płacone rachunki za wywóz nieczystości Rawicz i Góra.
Zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi  od 140 000 do 200 000 zł.

Lokatorzy powinni liczyć się z tym, że firmy w ramach  rozliczeń naliczą odsetki karne,  jak i, spowodują odłączenie  mediów.

Osoby, które zamierzają wystąpić  ze spółki  lub odstąpić od umowy najmu winne zwrócić się pisemnie do  Kuratora sądowego o wskazanie sposobu załatwienia sprawy, nie narażając się na  inne dolegliwości z tym związane.  Według mojej oceny w spółce nadal nie ma  organów władzy.

Przypominam, że na podstawie orzeczonych wyroków sądowych  podwyżka  należności tytułem opłaty czynszowej nie została ustanowiona zgodnie z prawem, nie  dokonały jej osoby posiadające umocowanie prawne do takiego typu działań. Każdy z lokatorów płacąc nową stawkę  czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

WYTRWAŁY - 2018-04-26 17:13:47

W budynkach na Świętosławy i Dąbrówki brak energii elektrycznej na klatkach schodowych i piwnicach. Śmieci "fruwają" po całym osiedlu bo TEKOM nie pracuje za "friko".

I nie jest to moja "zasługa"!!!

W tym stanie prawnym wystarczy, że jeden z wierzycieli ( Bank Gospodarstwa Krajowego, TEKOM, UMIG Góra, Energetyka Cieplna w Rawiczu, itp.) wystąpi z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki i  ... zaczynają się problemy. Do akcji wchodzi Sędzia Komisarz a ten wyznacza Syndyka. I mamy powtórkę z  Al-Maru.

Tak się kończy ... pazerność i głupota.

www.saloon-politowania.pun.pl savo przeciw pleśni przewóz osób Niemcy hurtownia opakowań Piła