Pogaduchy Wieśka Pluty

FORUM PRYWATNE!!! WCHODZISZ NA WŁASNE RYZYKO I WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!

#1 2011-05-09 10:35:17

WYTRWAŁY

Administrator

Zarejestrowany: 2009-07-30
Posty: 1261
Punktów :   

I już na koniec konkursu na prezesa PCOZ w Górze.

W prasie internetowej ukazało się  ogłoszenie o wszczęciu postępowania konkursowego  w celu  powierzenia stanowiska Prezesa Spółki prawa handlowego w Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze.

Rada nadzorcza Spółki przedstawiła następujące  [b]OCZEKIWANIA
, co do osoby, której chcieliby powierzyć tę zaszczytną funkcję;[/b]

Rada Nadzorcza Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp.z o.o.


I. Do konkursu na stanowisko Prezesa może przystąpić osoba która spełnia następujące kryteria:

1. Posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie lub posiadająca wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w słuzbie zdrowia i przynajmniej 3 letni staż pracy w zawodzie bądź posiadająca wyższe wykształcenie i szkolenie zagraniczne i co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie.
2. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w spółkach prawa handlowego na stanowiskach kierowniczych (mile widziane w placówkach służby zdrowia).
3. Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
4. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi .
5. Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie karne.
6. Posiada obywatelstwo polskie.
7. Posiada umiejętność zarządzania zespołem, samodzielność, kreatywność.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Dokumenty lub ich kopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym od lekarza medycyny pracy.
5. Opinie z poprzednich zakładów pracy.
6. Świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy w przypadku gdy stosunek
pracy nadal trwa.
7. Koncepcja funkcjonowania podmiotu prawa handlowego w zakresie spraw: organizacyjnych,
ekonomicznych, zatrudnienia, zarządzania i kierowania zespołami pracowników, praw
pacjenta i jakości świadczonych usług, poszerzenia zakresu świadczonych usług, wskazania
źródeł zwiększenia przychodów i kierunków rozwoju spółki i tp. ( maksymalnie 10 stron
maszynopisu).
8. Oświadczenie iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych


W dniu 28-02-2011 r. na stronie 'ELKI" ukazała sie komunikat;

Dwóch kandydatów powalczy o fotel prezesa Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze, które od 1 maja będzie świadczyć usługi medyczne w górowskim szpitalu. Przesłuchania kandydatów odbędą się 8 marca w starostwie powiatowym.
(...)
Kandydaci oprócz wyższego wykształcenia muszą mieć ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia. Pod uwagę brany jest także minimum 3-letni staż pracy w zawodzie, a także doświadczenie zdobyte na szkoleniach zagranicznych. Wśród wymogów znalazło się również minimalne 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego.

Oferty przyjmowane były w starostwie powiatowym do 23.lutego. Zgłosiło się tylko dwóch kandydatów, których komisja konkursowa zakwalifikowała do kolejnego etapu. - Obie kandydatury spełniały wymogi narzucone przez radę nadzorczą spółki - mówi przewodniczący rady PCOZ Sp. z. o o., Stanisław Ciebień - jeden z panów pochodzi z Góry, a drugi z Wrocławia. Przesłuchania kandydatów odbędą się 8 marca w starostwie powiatowym.


w dniu 09-03-2011 r. na stronie "ELKI" ukazał a się następująca wypowiedź szefa rady nadzorczej Spółki;
- Żaden z kandydatów nie spełniał naszych oczekiwań - tłumaczy decyzję komisji Stanisław Ciebień. 

W dniu 24-03-2011 r. na stronie 'ELKI" czytamy;

Czesława Młodawska została dyrektorem Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze – to decyzja walnego zgromadzenia wspólników.

uzasadnienie było następujące;

Aby zarejestrować NZOZ potrzebny jest kierownik lub dyrektor. Procedura konkursowa się nie powiodła, więc uchwałą walnego zgromadzenia dyrektorem została pani Czesława Młodawska – wyjaśnia górowski starosta Piotr Wołowicz.

Faktycznie p. Młodawska od lipca 2010 r. pełniła funkcję Prezesa PCOZ, co jest potwierdzone w wypisie  KRS-u
Od strony prawnej doszło zatem do kuriozalnej sytuacji; Zgromadzenie Wspólników (ZW)podjęło uchwałę  zastrzeżoną tylko dla kompetencji Prezesa Spółki PCOZ.  I mamy taką oto sytuację;  Prezesa Spółki - p. Młodawską,   ZW powołuje na Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze podległego p. Prezes Młodawskiej, ponadto pani Młodawska pełni funkcję  dyrektora - likwidatora SP ZOZ-u w Górze.
Three in one chciałoby się krzyknąć lub w Trójcy Jedyna.

A w dniu 06.05.2011. Radio Elka napisano;

Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze ma nowego prezesa. Został nim  Piotr Rykowski. Zastąpi na tym stanowisku odwołaną dziś Czesławę Młodawską.

Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze ma w najbliższym czasie przejąć świadczenie usług medycznych od likwidowanego górwskiego szpitala. Jego prezesem do dzisiaj była Czesława Młodawska, która jednocześnie pełni jeszcze funkcję dyrektora likwidowanego szpitala i jego likwidatora.


W tym roku rada nadzorcza spółki już próbowała znaleźć nowego prezesa. Kilka miesięcy temu został ogłoszony konkurs na to stanowisko. Zgłosiło się wówczas dwóch kandydatów.
Żaden z nich nie spełnił jednak oczekiwań rady nadzorczej i konkursu nie rozstrzygnięto.

Rada miała więc do wyboru ogłoszenie nowego konkursu lub powołanie konkretnej osoby na to stanowisko. Jej członkowie zdecydowali się na drugie rozwiązanie. Miejsce Czesławy Młodawskiej od dzisiaj zajmuje Piotr Rykowski. - Odwołanie związane jest przede wszystkim ze sposobem działania byłego prezesa oraz łączeniem funkcji likwidatora szpitala i prezesa spółki, co teraz gdy spółka już funkcjonuje jest dość trudne - tłumaczy decyzję rady nadzorczej starosta górowski, Piotr Wołowicz. Ważnym powodem takiej decyzji były także zaniechania Młodawskiej dotyczące m.in. terminu przejęcia działalności medycznej przez spółkę, co mogło stanowić zagrożenia dla dotacji, którą placówka ma otrzymać w ramach planu B na oddłużenie.   
Oczekiwania jakie spełnił kandydat Starosty Wołowicza;

Rykowski jest specjalistą farmacji. Ma doświadczeniem w obrocie lekami w aptekach. Przez wiele lat był związany z Miedziowym Centrum Zdrowia przy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Doświadczenie Piotra Rykowskiego w pracy w funduszu będzie miało olbrzymie znaczenie zwłaszcza teraz, gdy spółka zaczyna funkcjonować i podpisuje pierwsze kontrakty na usługi medyczne - dodaje Piotr Wołowicz.

Szanowni czytelnicy ja już nie wiem czy kandydaci spełnili czy nie spełnili czekiwań  komisji konkursowej . natomiast wiem jedno.  Zarząd Starostwa pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników  spółki prawa handlowego  absolutnie  nie wie, nie rozumie,  nie ogarnia materii, która ma się zajmować.

Specjalnie  przytoczyłem cytaty  innych źródeł aby nie być posądzonym o manipulacje czy regulację "krzywd" i rachunków osobistych. W przytoczonych cytatach brakuje jeszcze informacji o powołaniu i odwołaniu dr. Rodzenia na stanowisko dyrektora NZOZ-u w Górze. W trakcie prowadzonego postępowania konkursowego. W poprzednim tygodniu dowiedziałem się   jakimi faktycznie kryteriami powinienem się okazać, chcąc  pełnić funkcję  Prezesa PCOZ w Górze. Oprócz tego, że powinienem być farmaceutą, mieć kontakty w NFZ, to jeszcze obowiązkowo powinienem nazywać się Rykowski ... oczywiście ... Piotr.

Podobną argumentację podała poprzednia ekipa naszego Starostwa, powołując  na dyrektora SP ZOZ w Górze p. Młodawską

Szanowny p. Starosto Wołowicz spośród wszystkich komentarzy, które cisną się na klawiaturę ograniczę się do jednego stwierdzenia;

Cała sprawa, sposób sprawowania władzy przez pana i pańską ekipę,  jest jak ...    krojenie tortu przez "patłaja" .... z brudnymi łapami,  ... brudnym nożem.

W związku z powyższym informuję, że nie będę reagował na jakiekolwiek  formy pozdrowień z pańskiej strony, czy to jako złożone osobie starszej, czy też ze względu na piastowane stanowisko.


Jest mi wstyd, że udzieliłem panu  rekomendacji na swoim forum, wprowadzając tym samym, wielu ludzi w błąd, za co, ich, przepraszam.


Ograniczenie, zawsze kończy się jednym obrazem ...

http://i54.tinypic.com/nwg12h.jpg

ograniczonej perspektywy.

I przyjmuje nazwę;

" INTERES POWIATU "
mieszkańców mając  za

Offline

 

#2 2011-05-09 20:48:25

WYTRWAŁY

Administrator

Zarejestrowany: 2009-07-30
Posty: 1261
Punktów :   

Re: I już na koniec konkursu na prezesa PCOZ w Górze.

Według mnie to pierwsze, które JA publikuję  ale faktycznie drugie na tym forum.  Obiecuje, że więcej nie będzie.

Lubię kalambury i wieloznaczność pojęć, fotografii, obrazów dzięki czemu można  wypowiedzieć się na różne style i sposoby. Do teorii Zygmunta Freuda nie nawiązuję, chociaż  Nim też można  wyjaśnić  wiele kwestii.

Pan Kazik!!!

Czyż nie było fajnie kiedy przyszło ... olśnienie??? I czy nadal Jesteś pewien, że fotografia przedstawia to,  co SAM zdołałeś zobaczyć. Skojarzenia coś sugerują i o czymś świadczą.

Offline

 

#3 2011-05-09 22:03:06

WYTRWAŁY

Administrator

Zarejestrowany: 2009-07-30
Posty: 1261
Punktów :   

Re: I już na koniec konkursu na prezesa PCOZ w Górze.

Faktycznie! To jest trzeci akt.  Tego pierwszego nie zapamiętałem, ponieważ był w innym kontekście wprowadzony. Doceniam jednak troskę o admina  forum.   Chociaż  nie mam jakichkolwiek obaw, co do interpretacji  czy analizy. Może jedynie obawiałbym się  czy osoby trzecie jak np.  "ADHd",  nie czułyby się zdeprawowane lub  komentarze  przerosły by ich wiedzę i postrzeganie.

pan Mirek dzięki za informacje  - nie skorzystam. Poczekam do odwołania "Pajdokratów". i pomimo tego  drogi nadal nie są w kręgu moich zainteresowań  o ile  są równe, gładkie.

Offline

 

#4 2011-05-10 21:28:37

WYTRWAŁY

Administrator

Zarejestrowany: 2009-07-30
Posty: 1261
Punktów :   

Re: I już na koniec konkursu na prezesa PCOZ w Górze.

Faktycznie sam widże że znikneły dwa może trzy komentarze lecz niczego nie usuwałem,  gdybym to zrobił to nie pozostawiłbym  odpowiedzi na te usuniete wpsy. To  chyba normalne i logiczne.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.saloon-politowania.pun.pl www.aranzacja-wnetrz.net.pl przewóz osób Piła busy Stuttgart